ЗАПИСИ РЕЧОВИХ ТА НАТУРАЛЬНИХ ДАРІВ У ПОМЕННИКУ ПУСТИННО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБИТЕЛІ XVIII СТ.: СПРОБА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

  • Yana Shulga

Анотація

Проаналізовано вкладні записи у поменнику Пустинно-Миколаївського монастиря, нетипові для аналогічних джерел XVIII ст. Поширеними були речові
та натуральні дари за поминальний запис, які несли вагоме сакральне і
молитовне значення. Такі дари поділяються на два види: типові (одяг для
священиків, церковні речі) та унікальні (богослужебні книги, ікони).
Ключові слова: поменник, паломники, дари за поминання, церковне облачення, монастирська братія, молитовне значення.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ