Українське духівництво – світоч національно-культурного розвитку (перша половина ХХ ст.)

  • Larysa Lekhan

Анотація

Узагальнено інформацію про участь українського духовенства у змаганнях за неза-
лежність Української держави. Показана їхня роль у формуванні національного світо-
гляду вірян, вихованні любові й поваги до інших. Актуалізовано приклади жертовності,
патріотизму, милосердя, любові до ближнього, інтелігентності, освіченості і морального
авторитету.
Ключові слова: українське духівництво, греко-католицький священик, православний
священик, Українська автокефальна православна церква

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ