РОЛЬ ЗАМОЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННІ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ

  • Oksana Matkovska

Анотація

Досліджується внесок Замойської академії у поширення гуманістичних та
соціальноBполітичних ідей в Україні. Стверджується, що навчання в академії
давало змогу вихідцям з України не тільки здобути ґрунтовну освіту, але й пізнати
досягнення західноєвропейського гуманізму, зокрема польського.
Ключові слова: гуманізм, людина, стоїцизм, культура, гідність, толерантність, право.

Опубліковано
2021-01-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ХРИСТИЯНСТВО У ПЕРШІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (XVI –XVIІІ СТ.)