ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • Vasyl Menko

Анотація

Проаналізовано науковий доробок та внесок українських істориків кінця ХІХ –
на початку ХХ ст. у вивченні теорій походження православних церковних братств.
Показано основні здобутки і тенденції теми, з’ясовано ступінь дослідження
окремих аспектів проблеми і виявлено маловивчені питання.
Ключові слова: братства, історіографія, митрополія

Опубліковано
2021-01-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ХРИСТИЯНСТВО У ПЕРШІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (XVI –XVIІІ СТ.)