Прийняття унії Львівською православною єпархією на зламі XVII–XVIII ст. та її подальша конфесійна трансформація в першій чверті XVIIІ ст.

  • Pavlo Ovcharenko

Анотація

Проаналізовано особливості процесу прийняття унії православними Львівської
єпархії в кінці XVII – першій чверті XVIII ст. і зміни конфесійної ідентичності в бік
унійної. Значну увагу приділено також останнім православним осередкам, рудиментам
православної ідентичності в унійній церкві (зокрема в середовищі Львівського братства)
та заходам вищого унійного духовенства щодо припинення дії православних впливів на
свою паству. Висвітлено не тільки сам факт переходу єпархії на католицизм східного
(грецького) обряду, а й процес таємної підготовки єпархії вищим духовенством на чолі з
єпископом Йосифом Шумлянським до прийняття унії, а також подальші трансформації
конфесійної свідомості серед новонавернених формальних уніатів протягом першої
чверті XVIII ст. Розглянуто проблему насильства при запровадженні унії у Львівській
єпархії та питання про співвідношення добровільності і примусовості при зміні вірос-
повідання в бік унійного.
Ключові слова: православ’я, унія, «нова унія», Йосиф Шумлянський, конфесіона-
лізація

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ