ХРИСТИЯНСЬКА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ'Я

  • Irina Verkhovtseva
  • Olexandr Prigarin

Анотація

Доводиться, що помітне місце у процесах християнізації українських земель
посідало Подунав'я. З античних часів край перебував в орбіті впливу Римської, а
з IV ст. – Візантійської імперій, тому задовго до Володимирового хрещення став
одним з каналів проникнення в Україну Христової віри. У середньовіччі та Нові
часи Подунав'я – форпост християнства на прикордонні зі світом ісламських
народів. Це значною мірою вплинуло на соціокультурні процеси у краї.
Ключові слова: християнство, Подунав'я, православна церква, соціокультурний розвиток.

Опубліковано
2021-01-01
Розділ
ІСТОРІЯ: РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО