Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип’якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку»

  • Vasyl Pedych
  • Vitaliy Telvak
  • Viktoria Telvak

Анотація

Досліджуються історико-церковні проблеми в праці Івана Крип’якевича «Львівська
Русь в першій половині XVI віку». Відтворено малознані сторінки релігійного життя
українців Львова на початку їхнього національного піднесення в першій половині
XVI століття.
Ключові слова: Іван Крип’якевич, Львівська Русь, руське духовенство

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ