ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ У ДОХРИСТИЯНСЬКІ ЧАСИ ТА СВЯТЕ ТАЇНСТВО ХРИСТИЯНСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ В УКРАЇНЦІВ

  • George Kojolianko

Анотація

Дослідженно обряди українців у дохристиянські часи та висвітленню християнське хрещення. Досліджено обряд хрестин, похрестин та фіровщини в
українців Буковини.
Ключові слова: вірування, боги, обряд, вода, калач, свічка, традиції, обід, культ предків.

Опубліковано
2021-01-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ. РЕЛІГІЙНА ОБРЯДОВІСТЬ І МІФОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ