Колективний портрет світського патрона українських земель держави Ягеллонів за доби Сигізмунда І Старого

  • Mykola Bulanyi

Анотація

Проаналізовано спільні риси для всіх патронів з певних соціальних станів, які брали
участь у патронуванні церковних маєтностей за доби Сигізмунда І, й прослідковано
залежність загального розвитку права патронату від соціального походження його носіїв.
Серед представників шляхетського стану виділено різні категорії світських еліт, згідно
з їх положенням в державі Ягеллонів. Подібне створення колективного портрета за до-
помогою методів просопографії та кліометричних засобів дозволяє виокремити певні
станові особливості патронату та їх еволюцію протягом першої половини XVI ст. на
прикладі лише одного правління Сигізмунда І Старого. Вивчення окремих рис світських
патронів доповнює цілісну картину подальшого входження українських земель та їх
еліт до Речі Посполитої із врахуванням регіональної специфіки кожної із них. Адже
подібне значно вплинуло на створення тих глибинних причин релігійної конфронтації,
які виникли вже наприкінці XVI ст. під час Берестейського собору.
Ключові слова: патронат, Сигізмунд І Старий, колективний портрет, світський
патрон

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ