Надгробкова пластика Теребовлянщини

  • Elena Dyakiv

Анотація

Дослідження з питань меморіальної різьби народних майстрів6каменярів
засвідчують, що ця тема розкрита частково і потребує глибшого вивчення
локальних особливостей окремих каменярських осередків. Поза увагою
дослідників залишився процес формування стилістики ремісничих виробів, де
визначальна роль відводиться модерну, активне впровадження фігуративних
зображень, розширення усталеного для надгробкової скульптури іконографічного списку.
Ключові слова: надгробок, некрополь, каменярі, різьблення, пластика.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
МУЗЕЙНИЦТВО. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ