Святогірський монастир як визначна пам’ятка історії Слобожанщини

  • Olena Zhukova

Анотація

Досліджується історична та культурна цінність старовинного Святогірського
монастиря в м. Святогірськ Донецької області, що формує передумови його
використання як значного музейно6туристичного центру, що відповідає
сучасним тенденціям музейно6пам’яткоохоронної справи України.
Ключові слова: пам’ятка, заселення земель, сторожове укріплення, архітектурний ансамбль, історико-культурна цінність, музейно6туристичний центр.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
МУЗЕЙНИЦТВО. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ