Церковні речі в колекції музею Б. Хмельницького в Чигирині: гаптовані ікони ХVІІІ–ХІХ ст.

  • Olga Brel

Анотація

Досліджуються дві гаптовані ікони, що зберігаються в колекції музею Б. Хмельницького Національного історико6культурного заповідника «Чигирин». Також, на
основі короткого огляду історії гаптарства в Україні, здійснено спробу атрибуції
та датування цих ікон, що має важливе значення для масово6освітньої та експозиційної роботи музею.
Ключові слова: гаптування, музей Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», гаптовані ікони, монастир, вишивка,
Чигиринський Свято-Троїцький жіночий монастир.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
МУЗЕЙНИЦТВО. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЯ