Музей як соціокультурний інститут – сучасний стан та перспективи розвитку

  • Oksana Surmach

Анотація

У статті автор аналізує становлення сучасної моделі музею, який визначається
стрімким ростом форм його існування в соціокультурному просторі і відповідно
збільшенням напрямів наукових пошуків, які вивчають різні аспекти розвитку
культури та її музейної сфери. Дослідження дозволяє розкрити особливості
діяльності музею у його взаємодії із суспільними інститутами та визначити
перспективи розвитку музею ХХІ століття.
Ключові слова: музей, соціокультурний інститут, музейний простір, культурний центр, соціоінтеграційна функція музею.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
МУЗЕЙНИЦТВО. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЯ