Реформація: передумови, сутність і наслідки

  • Grygorii Khoruzhyi

Анотація

Проаналізовано церковні, соціально-економічні та політичні аспекти Реформації,
яка почалася в Німеччині 500 років тому. Визначальну роль у різних сферах життя
середньовічної Європи відігравала Католицька церква, діяльність якої контрастувала з
важким соціально-економічним становищем різних верств населення. Особливе невдо-
волення викликало відпущення гріхів і фінансові зловживання, пов’язані з продажем
індульгенцій. У цій ситуації поширювалася критика кліру і посилювались антипапські
настрої. Німецький священик Мартін Лютер відкрито виступав за кардинальне рефор-
мування церкви на основі Біблії. Він активно поширював свої ідеї і розвивав теологічну
програму, яка пізніше стала основою лютеранства. Відтак виник реформаторський рух,
який охопив не тільки Німеччину, а й інші країни Європи.
Ключові слова: католицька церква, реформація, гуманізм, релігійні фактори, від-
пущення гріхів, індульгенція

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ