Григорій Сковорода – гуманіст, філософ і поет у вченні Д. Чижевського

  • Larissa Reva

Анотація

Подано бібліографічний огляд праць, присвячених Г. Сковороді, та виокремлено основні тенденції в розвитку сковородинознавчих студій. Розглянуто історію
реконструкції біографії видатного українського письменника, філософа,
педагога. Неординарна постать Г. Сковороди потребує подальших досліджень
і осмислення з урахуванням контексту його доби та соціокультурного середовища.
Ключові слова: Г. Сковорода, життєпис, бібліографія, творча спадщина.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ : ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ