Відносини монголів з християнською православною церквою України-Русі у першій половині ХІІІ ст.

  • George Kojolianko

Анотація

Досліджено співпрацю українського православного християнського духовенства
з монголами у першій половині ХІІІ ст. за матеріалами охоронних ханських грамот.
Висвітлено передумови та обставини битви між руським об’єднаним військом і
монголо-татарами під керівництвом Чингізхана на річці Калці 16 червня 1223 р., а та-
кож монголо-татарського походу на українські землі в 1239-1242 рр. під керівництвом
хана Батия. Обґрунтовано думку, що вища українська православна церковна ієрархія,
як і влада світська, не виявила організованого опору монголам. Зазначається, що мон-
голи не переслідували українську православну церкву, були терпимі до православ’я у
мирний час. У ті часи представники української православної церкви отримували від
монгольських ханів охоронні грамоти.
Ключові слова: грамота, опір, наказ, священики, язичництво, мусульманство, хрис-
тиянство, віра, церква

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ