Релігія як засіб російського зовнішньополітичного тиску на Україну

  • Olexander Gorbach

Анотація

Досліджується сучасний стан українсько6російських відносин, зокрема їхній
релігійний аспект. Значну увагу приділено вивченню діяльності Російської
православної церкви в житті України. Окреме місце відводиться аналізу
російської церковної агресії в українській політиці в розрізі Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації».
Ключові слова: агресія, політика, релігія.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА