Піран Гушнасп (Григорій) з роду Мегран – християнський командувач іранської армії

  • Katarzyna Maksymiuk

Анотація

Аналізуються рукописні джерела опису мучеництва Пірана Гушнаспа (Григорія),
який перейшов у християнство і був страчений у Страсну П’ятницю 542 р. на Пeрoз
Шапур (Анбар). Досліджується історія Пірана – представника впливового при дворі
сасанідських правителів парфянського роду Мегран, який був командиром іранських
сил, що діяли в Іберії (Грузія) і Кавказькій Албанії та брав участь у придушенні повстання у Вірменії. Простежується історичний контекст розвитку християнства в
Ірані від релігійної свободи часів правління Пероза (459–484) до правління Хосрова I
(531–579) і періоду гоніння на християн, яке почалося майже одночасно з кампанією
проти Ефталітів (бл. 541 р.).
Ключові слова: християнство, імперія Сасанідів, зороастризм, мучеництво, Піран
Гушнасп

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ