Функціональний потенціал релігійного виміру історичної пам’яті у національно-патріотичному вихованні

  • Ganna Korzh

Анотація

На основі концепції трансверсальної історичної пам’яті обґрунтовується процесуальна інтерпретація єдності та різноманітності смислів історичної
пам’яті, що дозволяє динамізувати зв’язок між релігійними та нерелігійними
вимірами історичної пам’яті соціумів і переглянути акценти у змісті й організаційних формах національно6патріотичного виховання.
Ключові слова: національно6патріотичне виховання, релігійний вимір історичної пам’яті, трансверсальна історична пам’ять, демократичне виховання, постконвенціональний патріотизм, національна ідентичність.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА