Інтенції влади у світоглядних вимірах християнства

  • Mykhailo Gordienko

Анотація

Окреслено роль християнських цінностей у формуванні інститутів влади та
розвитку політичних процесів. З’ясовуються особливості секуляризованого
світу, в якому культивується техногенна парадигма буття, що витісняє духовні
цінності. Автор розкриває сакральну місію християнських імперативів, які
нейтралізують варварські сублімації влади в агресивному середовищі політики.
Ключові слова: влада, релігія, Бог, мораль, християнство, церква, демократія.

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА