Культури і релігії у «Чорноморській доктрині» Юрія Липи

  • Fedir Medvid
  • Volodymyr Baran

Анотація

Проаналізовано глибинні історичні проблеми культур та релігій
чорноморських країн у творчій спадщині видатного вітчизняного
геополітичного мислителя Юрія Липи.
Ключові слова: «чорноморська доктрина» Юрія Липи, трипільці,
трипільська цивілізація, українська раса, духовний солідаризм.

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІОСОФІЯ