Вплив політики самодержавства на розвиток пізньопротестантських конфесій у Полтавській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  • Julia Zenko

Анотація

Розглянуто державно=конфесійні відносини кінця ХІХ – початку ХХ ст. На
основі опрацювання законодавчої бази та архівних матеріалів визначено
особливості провадження релігійної політики царизму щодо пізньопротестантських конфесій на теренах Полтавської губернії.
Ключові слова: пізньопротестантські конфесії, Полтавська губернія, релігійна політика, самодержавство.

Опубліковано
2020-12-22
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)