Реестр продажи книг Львовской Ставропигийской типографии 1788–1791 гг. Остапа Белявского: проблемы источниковедческого исследования

  • Julia Shustovа

Анотація

Досліджуються механізми продажу книг друкарні Львівського Ставропігійського братства у 1788–1791 рр. Встановлено автора реєстру продаж
– це львівський маляр Остап Білявський. Розглядаються проблеми атрибуції
книг, які продавались у Ставропігійській книгарні, уточнюється репертуар
видань друкарні братства. Визначаються кількість проданих книжок, ціни
та суми продажу.
Ключові слова: друкарня Львівського Ставропігійського братства, продаж книг, джерела з історії книготоргівлі.

Опубліковано
2020-12-14
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (XVI – КІНЕЦЬ XVIII СТ.)