Ікони Марка Шестаковича Домажирського з колекції Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького

  • Ulyana Frankiv

Анотація

Розглянуто ікони зі збірки Музею народної архітектури та побуту у Львові імені
К. Шептицького. Зосереджено увагу на двох іконах «Спас нерукотворний» та «Благо-
віщення». За допомогою аналізу манери письма вдалося атрибутувати досліджувані
іконописні пам’ятки. На основі порівняльного аналізу визначено, що ікони «Нерукот-
ворний Спас» і «Благовіщення» написані між 1720 і 1738 рр. народним майстром першої
половини XVIII ст. Марком Шестаковичем Домажирським.
Ключові слова: народні ікони, іконописець Марко Шестакович Домажирський,
атрибуція, малярський стиль

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
ІКОНОГРАФІЯ