Матір Божа Леснянська як символ єднання уніатів і католиків. Нарис історії чудотворного образу і святилища Діви Марії в Лесній

  • Katarzyna Makulec

Анотація

Описано історію чудотворного образу Божої Матері і Марійної святині в місцевості
Лесна. Ця святиня протягом століть була символом мирного співіснування сповідників
двох релігій – католицької та уніатської на території Полісся, незважаючи на всі гоніння
з боку царських властей, як от делегалізації греко-католицької церкви та примусового
приєднання уніатів до православної церкви в XIX столітті. В основу дослідження покла-
дено критичний аналіз наукових публікацій про святиню і чудотворний образ в Лесній,
а також джерельних матеріалів у формі документів і унікальних приватних колекцій
записів о. Здзіслава Млинарського.
Ключові слова: уніати, католики, Лесна, Мати Божа, чудотворний образ

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
ІКОНОГРАФІЯ