Релігійне малярство Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: повернення до джерел

  • Marjana Studnytska

Анотація

Порушено проблему синтезу традицій у релігійному малярстві Східної Галичини
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Наведено роздуми тогочасних авторів про
глибинні зв’язки українського сакрального мистецтва з візантійською традицією
та національними джерелами, про відкритість української художньої культури
до сприйняття світового досвіду.
Ключові слова: національна традиція, візантизм, релігійне малярство, сакральне
мистецтво України

Опубліковано
2020-12-09
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО