Цэнтральна-Палесская рэгіянальная школа драўлянага храмабудаўніцтва Беларусі

  • Tamara Gabrus

Анотація

Центрально-Поліську регіональну школу білоруського дерев’яного сакрального
зодчества в свій час формували численні дерев’яні храми всіх християнських
віросповідань. Більшість з них сьогодні вже не існує. Для мистецтвознавчого
аналізу даних артефактів і виявлення їх самобутності у східнослов’янському
історико-культурному контексті служать архівні графічні матеріали ХVІІ - ХХ ст.
Ключові слова: сакральна архітектура, унійна царква, церковне будівництво,
креслення, проектна практика, білоруське Палісся

Опубліковано
2020-12-09
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО