Українські традиції архітектури в російському храмовому будівництві другої половини XVII – першій половині XVIII ст.

  • Sergiy Zhovty

Анотація

Висвітлюються процеси та етапи поширення традицій української архітектури
означеного періоду у Росії, а також їх вплив на розвиток російського храмового
будівництва. Здійснено аналіз творчої спадщини архітекторів українського
походження, які працювали на території Росії, та її значення для розвитку
російської архітектури.
Ключові слова: українське бароко, архітектура, ярусність у будівництві,
трьохкупольний храм, І.Зарудний

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО