Феномен українського православ’я

  • Anatoliy Kolodnyy

Анотація

Розкриваються особливості становлення і характерні риси Українського
Православ’я. Московське Православ’я поглинуло його в 1686 році і зрештою
перетворило, за оцінкою Тараса Шевченка, в «церкву-домовину».
Ключові слова: Українське Православ’я, Православ’я України, Московський
Патріархат, українське відродження, онаціональнення християнства

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ