Лібералізм на тлі секуляризованої доби

  • Mykhailo Gordienko

Анотація

Зроблено критичне дослідження лібералізму, який репрезентує секуляризовану
модель демократичної спільноти. Акцентується увага на тому, що тотальне
поширення лібералізму в сучасному світі віддаляє людей від духовних цін ностей,
спотво рює трансцендентальні субстанції соціального буття. Осмислюється
потреба десекуляризації суспільства, визначаються шляхи подолання духовної
кризи постмодерної цивілізації.
Ключові слова: християнство, лібералізм, релігія, Бог, мораль, ідеологія,
свобода

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ