«Вторинний» міф у буденній свідомості сучасних українських православних віруючих

  • Yury Boreyko

Анотація

Аналізується роль «вторинного» міфу в буденній свідомості сучасних
православних віруючих в Україні. З’ясовано, що в перехідні періоди
посилюється інтерес до закорінених у свідомості народу архаїчних способів
освоєння дійсності, які ґрунтуються на міфологічній свідомості і є одним із
способів реагування суспільства й окремої людини на кризову ситуацію.
Ключові слова: «вториний» міф, релігійна повсякденність, православний
віруючий, буденна свідомість

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ