Категорія духовності та плюралізм її визначень

  • Ulyana Baranovska

Анотація

Розглянуто духовність як категорію людського буття, що виражає його здатність
до творення культури та самотворення. Проаналізовано поняття «духовності»
у філософсько-релігійному дискурсі. Досліджено, що категорія духовності
має надзвичайно багатогранний зміст, який розкривається через плюралізм її
визначень.
Ключові слова: дух, душа, духовність, цінність, плюралізм

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ