Медитативні детермінанти феномена наставництва у містичному пізнанні

  • Oleksij Haletskyj

Анотація

Феномен наставництва зумовлений медитативними способами пізнання,
якими є інтегративне та інтуїтивно-цілісне дієусвідомлення. Народжуваний
нині універсальний еволюціонізм культивує синтез усіх пізнавальних засобів:
наукових, мистецьких, релігійних і, нарешті, медитативних.
Ключові слова: наставництво, медитація-зосередження, активізація сутнісних
сил людини через психофізичні вправи, синтез усіх пізнавальних засобів в
універсальному еволюціонізмі

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ