«Філософія людини та серця» Г. Сковороди як філософська теологія

  • Roman Galuiko
  • Valerij Stetsenko

Анотація

Розглянуто особливості філософської теології Г. Сковороди. Проаналізовано
специфіку його філософськотеологічного дискурсу проблем людини та
її самопізнання як необхідного шляху досягнення нею дійсної свободи і
справжнього щастя, виявом чого є обожнення людини (уподібнення Богу).
Досліджено взаємозв’язок вчення мислителя про «дві натури» і «три світи»,
«істинну людину» та «сродну працю» з пантеїстичним витлумаченням
ідеї Бога, поєднанням раціонального та містичного пояснення біблійної
символіки. З’ясовано, що у філософській теології Сковороди філософія людини
інтерпретується як «філософія серця».
Ключові слова: філософська теологія, філософія людини, «філософія серця»,
Бог, теозис

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ