Священне і мирське в ідейних пошуках представників українського бароко

  • Olga Kotovskа

Анотація

Проаналізовано ретроспективний аналіз загальноєвропейських світоглядних
змін в період Нового часу та їх особливостей в українській бароковій традиції.
Автор наголошує на тому, що в українських реаліях барокова культура виходила
далеко поза межі мистецького стилю й стала основою формування української
протонаціональної історичної пам’яті.
Ключові слова: українське бароко, києворуська традиція, священне, мирське,
Києво-Могилянська академія, історична пам’ять

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ