Феномен священного у «Житії» Феодосія Печерського

  • Georgiy Pankov

Анотація

Ґрунтуючись на методології феноменологічного вивчення релігії, автор
розкриває значення священного як ключового смислового чинника в агіографії
Феодосія Печерського. Особливий акцент зроблено на з’ясуванні священного
в контексті механізму агіографічної творчості.
Ключові слова: священне (сакральне), мирське (профанне), агіографічна
творчість, аскеза, смиренність

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ