Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладах пам’яток українського іконопису ХV–XVII ст.

  • Marta Moskal

Анотація

Аналізується одне з малодосліджених явищ в історії українського іконопису – роз-
виток теми діянь Архангела Михаїла на основі пам’яток ХV–XVII ст. Розглядається
композиційне та художньо-образне вирішення ікон, простежено еволюцію іконографії
святого у середнику ікон, розглянуто сцени з клейм, трактування яких змінювалося
впродовж століть, наведено твори мистецтва, де сцени з житія Михаїла з’являються як
окрема композиція. Систематизується приналежність ікон до певних стилістичних груп
та напрямів тогочасного українського іконопису.
Ключові слова: український іконопис, іконографія Архангела Михаїла, святий воїн,
ікони з клеймами

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
ІКОНОГРАФІЯ