Українська традиція філософії релігії як філософування про Бога, людину і релігію

  • Valeriy Stetsenko

Анотація

Розглянуто українську традицію філософування про Бога, людину і релігію
як самобутній національний прояв філософії релігії в історії української
філософської, релігійнофілософської та філософськобогословської думки.
Проаналізовано її історичний зміст як поєднання універсальних форм
існування філософії релігії зі специфікою «національного» у ній, зумовленого
характерними рисами української світогляднофілософської ментальності.
Досліджено обумовленість цим взаємозв’язком особливої «людиномірності»
філософії релігії в українській філософській традиції. З’ясовано відтак
правомірність інтерпретації української традиції філософії релігії саме як
філософування про Бога, людину і релігію.
Ключові слова: українська традиція філософування, Бог, людина, релігія.

Опубліковано
2020-12-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ