Ян Слівінський і його фабрика органів у Львові

  • Olena Matselyukh

Анотація

Висвітлено життєвий шлях і професійні здобутки львівського майстра-органо-
будівника Яна Слівінського на тлі загальної картини суспільного й культурного розвитку
Львова у ХІХ ст. Характеризуються технічні новації, запроваджені в органобудівни-
цтво цим майстром. Окремо звернено увагу на актуальність відродження інтересу до
львівського органного мистецтва, а також на потребу розширення інформаційної бази
стосовно персональних здобутків найяскравіших його представників.
Ключові слова: органобудівництво у Львові, Ян Слівінський, Арістід Кавайє-Коль,
Латинський кафедральний костел у Львові

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
КУЛЬТОВІ ПАМ’ЯТКИ