Середні духовні навчальні заклади в південно-східній Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст

  • Larysa Moiseenko

Анотація

Проаналізовано освітній рівень православного духовенства південно-східної України
кінця ХІХ – початку ХХ ст. та систему їх підготовки в середніх духовних навчальних
закладах. Показано, що духовні середні заклади, переживаючи глибоку кризу, не змо-
гли гідно підготувати духовенство, здатне відповісти на духовні виклики тогочасного
суспільства, що, безумовно, загострило загальну кризу Православної церкви.
Ключові слова: духовенство, церква, православ’я, освіта, семінарія, південно-східна
Україна

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)