Візитаційний опис Чернилявського василіянського монастиря святої Трійці (1766 р.)

  • Yuriy Stetсyk

Анотація

Пропонується публікація актового джерела до насвітлення історії Чернилявського
монастиря Святопокровської провінції ЧСВВ з церковних фондів Центрального дер-
жавного історичного архіву України у м. Львові, яке окреслює становище монастиря
та економічне підґрунтя його функціонування.
Ключові слова: візитація, монастир, василіяни, Святопокровська провінція ЧСВВ

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)