Biskupi unickiej eparchii lwowskiej – pośrednicy między Wschodem i Zachodem w przestrzeni miejskiej Lwowa w XVIII wieku

  • Dorota Wereda

Анотація

Після вступу до унїі єпископи Львівської унійної єпархії стали активними учасника-
ми суспільного і релігійного життя Львова, прокладаючи шлях до поступу Західної
цивілізації на Схід.
Ключові слова: Львів у вісімнадцятому столітті, уніатська єпархія у Львові, уніатські
єпископи, сім’я Шептицьких

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)