Гісторыка-архітэктурны ландшафт старажытнага Заслаўя

  • Tamara Gabrus

Анотація

Здійснено історичний та архітектурно-стилістичний аналіз двох храмів старо-
давнього міста Заславля – літописного Ізяслава. Простежено зміни, які відбулися у
середині ХVІ ст. на конфесійній карті Великого князівства Литовського внаслідок
розширення ідеології загальноєвропейської реформації. Наведено кількісні дані щодо
скорочення католицьких парафій та виникнення кальвіністських, лютеранських і
аріанських общин.
На прикладі двох храмів м. Заславля – колишньої кальвіністської Спасо-Преобра-
женської церкви і костелу Різдва Богородиці висвітлено процес започаткування бу-
дівництва власне протестантських кам’яних храмів у Білорусі часів Речі Посполитої,
а також стильові зміни протягом наступних років аж до ХХ ст. Охарактеризовано
особливості стилю так званого «віленського бароко».
Ключові слова: реформаційний рух, кальвіністський собор, конфесійна боротьба,
костел домініканців, православна церква, місцевий ренесанс, віленське бароко

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
КУЛЬТОВІ ПАМ’ЯТКИ