Історія колядки “Радуйтеся вси людіе” в XVII–XX ст

  • Myron Kapral

Анотація

Духовна пісня-колядка “Радуйтеся вси людіе” виникла в XVII ст. і зафіксована в рукопис-
ному вигляді хронологічно однією з перших різдвяних пісень на українських землях. Ареалом
її поширення стали західноукраїнські терени: від Лемківщини до Львова та галицького По-
ділля (сучасна Тернопільщина).
На прикладі цього твору простежується синтез місцевої української традиції із захід-
ним впливом у мелодиці, ритмі, пісенних інтонаціях, що стало виявом загальної тенденції
розвитку української культури в час європейського бароко. У XVIII ст. – на початку ХХ ст.
колядка “Радуйтеся вси людіе” поширюється у списках і редакціях та в друкованому вигляді.
У її тексті відбуваються трансформації, створюються нові мелодії та музичні обробки твору.
Про “живий” характер цієї духовної пісні свідчать музичні експерименти, до яких вдаються
сучасні виконавці.
Ключові слова: духовна пісня, колядка “Радуйтеся вси людіе”, історія музики, Богояв-
ленське братство Львова

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
ДУХОВНА МУЗИКА