Канфесійныя і этнічныя ўмовы развіцця барочнага стылю ў мастацтве Беларусі

  • Barys Lazuka

Анотація

Разглядаюцца заканамернасці развіцця стылю барока ў пластычных мастацтвах Беларусі,
абумоўленыя грамадска-палітычнымі, саслоўнымі, канфесійнымі фактарамі. Канфесійны
склад грамадства беларускіх зямель знаходзіўся ў цеснай узаемасувязі з этнічным падзелам.
Па ўплыву на культурна-мастацкі працэс асноўнымі канфесіямі ў XVII−XVIII стст. былі
каталіцкая, уніяцкая і праваслаўная. Іх роля залежала ад перыядычнасці дамінавання, фаз
актыўнага функцыянавання, спецыфікі ўзаемаадносін. Пераўтварэнне каталіцызму ў рэлігію
эліты, пашырэнне ўніяцтва ў сярэдніх і нізавых слаях грамадства, яго арыентацыя на элементы
народнай культуры, кансерватыўныя адносіны праваслаўя да мастацтва − дадзеныя фактары
аказвалі ўплыў на стылявыя працэсы барочнай эпохі.
Ключавыя словы: стыль барока, пластычныя мастацтвы, канфесіі, каталіцызм, праваслаўе,
уніяцтва

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА