Сюжети Неділь П’ятидесятниці в іконостасних циклах Луки Долинського: символіка та іконографія

  • Mariana Levytska

Анотація

Розглянуто окрему групу релігійних композицій Луки Долинського, виконаних для кількох
храмів в період із 1770 по 1820-ті рр., об’єднаних спільною тематикою. В фокусі досліджен-
ня – аналіз символіки та іконографії сцен із циклу Неділь П’ятидесятниці та особливості
художнього вирішення вказаних сюжетів у контексті розвитку унійної образотворчої традиції
ХVІІІ – початку ХІХ ст. У статті визначено передумови зміни пріоритетів у відборі релігій-
них сюжетів для унійних церков впродовж ХVІІІ ст. Актуальність розвідки доповнюється
порівняльним контекстом із виявлення взаємовпливів у західній та східній іконографії сцен
Неділь П’ятидесятниці.
Ключові слова: цикл Неділь П’ятидесятниці, богословська основа, іконографічна про-
грама, символіка мотивів

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
ІКОНОГРАФІЯ