Візуалізація абстрактних біблійних сутностей вищої небесної ієрархії (серафими, херувими, престоли)

  • Oleksandra Kyrychuk

Анотація

Проаналізовано біблійні тексти з описами вищих божественних сутностей небесної іє-
рархії – серафимів, херувимів і престолів. З’ясовано трактування їхньої символіки Діонісієм
Аеропагітом та християнськими теологами ІV–ХІІ ст. Антонієм Великим, Григорієм Бого-
словом, Йоаном Дамаскиним, Максимом Ісповідником, Григорієм Паламою. Досліджено
атрибути серафимів, херувимів і престолів у християнській іконографії, які через труднощі
їхньої візуалізації передавалися символами: всюдисущість і просвітленість – зображеннями
крил, коліс і очей, а надприродна сила – чотирма антропо-зооморфними образами: людини,
бика, орла й лева. Атрибутика небесних сутностей також репрезентувалася за допомогою
кольору: червоного – для пломеніючих серафимів і вогняних престолів, синього – для про-
світлених херувимів. На конкретному ілюстративному матеріалі простежено трансформацію
їхніх іконографічних образів.
Ключові слова: серафими, херувими, престоли, Діонісій Аеропагіт, іконографія, символи.

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
ІКОНОГРАФІЯ