Проблеми українського релігієзнавства

  • Anatoliy Dutchak

Анотація

Аналізуються методи дослідження релігії, робиться спроба із застосуванням поло-
жень соціальної теорії Нікласа Лумана піддати критичному аналізу українське законо-
давство, яке, використовуючи науковий опис релігії, намагається регулювати утворення
і діяльність релігійних організацій.
Ключові слова: релігієзнавство, методи дослідження релігії, науковий опис релігії,
утворення і діяльність релігійних організацій

Опубліковано
2020-11-26
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА