Культ святого воїна в Київській Русі

  • Marta Moskal

Анотація

Розглянуто зародження культу святого воїна на теренах Київської Русі в культурологічному,
мистецькому та історичному аспектах. Звернено увагу на шанування св. воїнів в українській
культурі як захисників та охоронців держави, а також патронів давньоруських князів. Роз-
глянуто агіографічні тексти, поширені в Київській Русі в Х–ХІІІ ст., як джерела про життя
цих мучеників. Проаналізовано пам’ятки мистецтва із зображенням св. воїнів, що мали
патрональний характер та уособлювали постаті давньоруських правителів. Проаналізовано
такі самі зображення на печатках київських князів.
Ключові слова: святий воїн, Київська Русь, культ, князь, патрон, ікони, фрески, печатки

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ