Міф і симулякр: точки перетину

  • Iryna Haiuk

Анотація

Розглянуто деякі сутнісні аспекти природи міфу як феномену, що відображає Буття в
його найглибших проявах. Висвітлено, що для розкриття міфу необхідно використовувати
логіку міфу, яка є, логікою чуда та Уяви, причому уява розуміється не як здатність людини
придумувати щось неіснуюче, але як необхідна складова людської здатності творити. У
симулякра, на відміну від міфу, чудесне принципово відсутнє. Показано, що сприйняття
реальності в традиційних міфах часто співпадає з сучасними поглядами фізиків на картину
світу. Проаналізовано зміст поняття “симулякр” і доведено, що політичні міфи в дійсності є
не міфами, а симулякрами.
Ключові слова: бог, греки, казка, логіка, міф, наука, релігія, свідомість, симулякр, уява, чудо

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ